Regeling vervallen per 01-04-2019

Besluit van Provinciale Staten van 14 oktober 2009 tot vaststelling van de Waterverordening Zuid-Holland (voordracht 6099, Prov. Blad 2009, nr. 79), gewijzigd bij besluit van 25 juni 2014 (Prov. Blad 2014, nr. 1607), bij besluit van 28 januari 2015 (Prov. Blad 2015, 1005), bij besluit van 29 juni 2016 (Prov. Blad 2016, 4093) en bij besluit van 4 oktober 2016 (Prov. Blad 2016, 6042, gerectificeerd in Prov. Blad 2016, 6122) en gewijzigd bij besluit van 28 maart 2018 (Prov. Blad 2018, 2582)

Geldend van 11-04-2018 t/m 31-03-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Provinciale Staten van 14 oktober 2009 tot vaststelling van de Waterverordening Zuid-Holland (voordracht 6099, Prov. Blad 2009, nr. 79), gewijzigd bij besluit van 25 juni 2014 (Prov. Blad 2014, nr. 1607), bij besluit van 28 januari 2015 (Prov. Blad 2015, 1005), bij besluit van 29 juni 2016 (Prov. Blad 2016, 4093) en bij besluit van 4 oktober 2016 (Prov. Blad 2016, 6042, gerectificeerd in Prov. Blad 2016, 6122) en gewijzigd bij besluit van 28 maart 2018 (Prov. Blad 2018, 2582)
Citeertitel Waterverordening Zuid-Holland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Water, ruimtelijke ordening
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterwet, art. 2.4; Provinciewet, art. 145

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2018 01-04-2019 Wijziging van de kaartbijlagen

28-03-2018

prb-2018-2582

PZH-2017-633012360
16-11-2016 11-04-2018 In bijlage 1 worden de Kaarten regionale waterkeringen en veiligheidsnormering voor het waterschap Hollandse Delta (Gedeelte Goeree Overflakkee, Gedeelte Voorne-Putten en Rozenburg, Gedeelte Hoekse Waard) vervangen door de bij dit besluit behorende Kaarten regionale waterkeringen en veiligheidsnormering voor het waterschap Hollandse Delta (deelgebied 1 Eiland van Dordrecht, deelgebied 2 IJsselmonde, deelgebied 3 Hoekse Waard, deelgebied 4 Voorne Putten en Rozenburg, deelgebied 5 Goeree Overflakkee)

14-10-2009

Provinciaal blad, 2016, nr. 6122

DOS-2015-0006145
16-07-2016 16-11-2016 In bijlage 1 wordt de Kaart regionale waterkeringen en veiligheidsnormering voor het Hoogheemraadschap van Delfland vervangen door nieuwe kaart en ook de kaart in bijlage 1 regionale waterkeringen en veiligheidsnormering voor het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard wordt vervangen door een nieuwe kaart.

14-10-2009

Provinciaal blad, 2016, nr. 4093

DOS-2015-0006145
27-02-2015 16-07-2016 wijziging van artikelen 2.3, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2. Artikelen 4.5, 5.2, hoofdstuk 6, artikel 8.5 zijn vervallen. Toegevoegd een bijlage 3.

14-10-2009

Provinciaal blad, 2015, nr. 1005

DOS
09-08-2014 27-02-2015 Wijziging van de kaart "Regionale waterkeringen en veiligheidsnormering Hoogheemraadschap van Delfland"; bedoeld in artikel 2.2 eerste lid van de Waterverordening Zuid-Holland en opgenomen in bijlage 1 behorende bij de Waterverordening Zuid-Holland

14-10-2009

Provinciaal blad, 2014, nr. 1607

DOS-2007-0008967
22-12-2009 09-08-2014 Nieuwe regeling

14-10-2009

Provinciaal blad, 2009, 79

DOS-2007-0008967