Regeling vervallen per 01-03-2014

Winkeltijdenverordening Teylingen 2010

Geldend van 01-12-2010 t/m 28-02-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Winkeltijdenverordening Teylingen 2010
Citeertitel Winkeltijdenverordening Teylingen 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Winkeltijdenwet 
  2. Gemeentewet, art. 149 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Intrekking ook gepubliceerd in de Teylinger, 05-02-2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2010 01-03-2014 nieuwe regeling

28-10-2010

De Teylinger, 03-11-2010

167858