Regeling vervalt per 01-10-2026

Nadere regels voor Lokale Aanpak Isolatie Alkmaar

Geldend van 03-05-2024 t/m 30-09-2026

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels voor Lokale Aanpak Isolatie Alkmaar
Citeertitel Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Alkmaar
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2024 01-10-2026 nieuwe regeling

13-02-2024

gmb-2024-193726

Onbekend.