Subsidieregeling Maatwerk dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2024

Geldend van 12-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerkwartier
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Maatwerk dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2024
Citeertitel Subsidieregeling Maatwerk Dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019
  2. Dorpshuizenbeleid 2023 Gemeente Westerkwartier definitief

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

02-04-2024

gmb-2024-159717

Onbekend.