Nadere Regel Participatie- en Re-integratievoorzieningen WIL 2023

Geldend van 06-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Nadere Regel Participatie- en Re-integratievoorzieningen WIL 2023
Citeertitel Nadere Regel Participatie- en Re-integratievoorzieningen WIL 2023
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatie- en re-integratieverordening Werk en Inkomen Lekstroom 2023
  2. Participatie- en re-integratieverordening Werk en Inkomen Lekstroom 2023(Nieuwegein)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere Regel jobcoaching en werkbegeleiding WIL 2022. Deze regeling vervangt het Besluit Participatievoorzieningen WIL 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2024 01-07-2023 nieuwe regeling

14-03-2024

bgr-2024-539

Onbekend.