Regeling vervalt per 01-04-2029

Openstellingsbesluit subsidie uitvoering projecten LOS LEADER Hollandse Plassen Zuid-Holland 2024-2027

Geldend van 27-03-2024 t/m 31-03-2029

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit subsidie uitvoering projecten LOS LEADER Hollandse Plassen Zuid-Holland 2024-2027
Citeertitel Openstellingsbesluit subsidie uitvoering projecten LOS LEADER Hollandse Plassen Zuid-Holland 2024-2027
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Regeling Europese landbouw subsidies Zuid-Holland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2024 01-04-2029 nieuwe regeling

19-03-2024

prb-2024-4255

PZH-2023-840638792 / 2023-0000342