Subsidieregeling ZuiderZeeWerken Gemeente Hollands Kroon

Geldend van 14-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hollands Kroon
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling ZuiderZeeWerken Gemeente Hollands Kroon
Citeertitel Subsidieregeling ZuiderZeeWerken Gemeente Hollands Kroon
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Hollands Kroon 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2024 nieuwe regeling

05-03-2024

gmb-2024-108275

Onbekend.