Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders DCMR Milieudienst Rijnmond, januari 2024

Geldend van 06-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders DCMR Milieudienst Rijnmond, januari 2024
Citeertitel Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders DCMR Milieudienst Rijnmond, januari 2024
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 18.6 van de Omgevingswet
  3. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt het Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders DCMR Milieudienst Rijnmond januari 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-2024 nieuwe regeling

18-01-2024

prb-2024-2925

Onbekend.