Aanwijzingsbesluit Parkeren 2024

Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Parkeren 2024
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Parkeren 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 225 van de Gemeentewet
  2. Parkeerverordening 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit Parkeren 2023-Versie 2.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2024 nieuwe regeling

13-02-2024

gmb-2024-77185

Onbekend.