Regeling vervalt per 01-10-2024

Aanwijzingsbesluit Parkeren 2024

Geldend van 01-05-2024 t/m 30-09-2024

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Parkeren 2024

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Gelet op:

 • artikel 225 van de Gemeentewet

 • artikel 2 van de vigerende parkeerverordening

 • artikel 8 van de vigerende verordening parkeerbelastingen

Besluit:

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Parkeren 2024

Artikel 1

Aan te wijzen als plaatsen waarop slechts tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2 van de vigerende verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd in de volgende straten c.q. straatdelen en terreinen, voor zover voorzien van parkeerapparatuur of het (zonale) bord E9 uit Bijlage 2 van het RVV 1990, voorzien van (onderbord met) de tekst ‘dagkaarten toegestaan’

Gebied dat begrensd wordt door Jan van Scorelkade, Hoevervaart (tussen Jan van Scorelkade en Lisdoddestraat, Lisdoddestraat, denkbeeldige lijn Lisdoddestraat-Bannewaard, Bannewaard, spoorbaan (tussen Bannewaard en Rekerdijk), Rekerdijk (tussen spoorbaan en Frieseweg, Overtoom, Zeswielenstraat (tussen Overtoom en Frieseweg) Frieseweg (tussen Zeswielenstraat en Munnikenweg), Munnikenweg (tussen Frieseweg en Gravenweg), Lepelaarstraat, Scholeksterstraat, Doctor Scheijlaan, Oudorperdijkje, prinses Amaliaplantsoen, water (tussen prinses Amaliaplantsoen en Noord-Hollandskanaal, Noord Hollandskanaal (tussen ’t Hondsbosch en Tweede Kanaalstraat), Eerste Kanaalstraat, Cornelis Evertsenstraat, Coornhertkade , Rederijkershof, as van de Vondelstraat (tussen Rederijkershof en Cort van de Lindenkade), Cort van der Lindenkade (tussen Vondelstraat en van Hogendorpstraat), Singel (tussen Cort van der Lindenkade en Mauritskade), Heilooerdijk (tussen Mauritskade en Kennemerstraatweg), as van de Kennemerstraatweg (tussen Heilooerdijk en Nieuwpoortssteeg, Nieuwpoortssteeg, Nieuwpoortslaan, Regulierslaan (tussen Nieuwpoortslaan en Zanderssloot), Zanderssloot tussen Regulierslaan en Beatrixlaan, Beatrixlaan, Overkrocht, Spoorbaan (tussen Overkrocht en Steesloot), Steesloot (tussen Spoorbaan en Hoevervaart), Hoevervaart (tussen Steesloot en Bergerweg), Bergerweg (tussen Hoevervaart en Oude Hoeverweg), Oude Hoeverweg (tussen Bergerweg en Jan van Scorelkade), inclusief genoemde straten en straatdelen.

Artikel 2

Aan te wijzen als plaatsen waarop in afwijking van het eerste artikel van dit besluit uitsluitend mag worden geparkeerd, indien de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 van de vigerende verordening parkeerbelastingen worden voldaan. Dit zijn de zogenaamde kort parkeerplaatsen.

Straat/ Adres

Omschrijving

Aantal vakken

Catsstraat 2

winkelzijde

2

Jan van Scorelkade 60

waterzijde

3

Mallegatsplein 8

waterzijde

3

Oosterwezenstraat 9

zuidzijde

4

Spoorstraat 50

zuidzijde

5

Stationsweg 41a

nabij fietsenstalling

4

Stationsweg 45a

hoofdgebouw station

5

Vondelstraat 1

oostzijde

2

Vondelstraat 24-82

westzijde

10

Wognumsebuurt

voetgangersuitgang station NS

2

Artikel 2a

 • 1. Aan te wijzen als plaatsen waarop in afwijking van het eerste artikel van dit besluit uitsluitend mag worden geparkeerd indien de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 van de vigerende verordening parkeerbelastingen worden voldaan:

  • a.

   Zijperstraat nummer 22 tot en met nummer 60 aan beide zijden van de straat.

  • b.

   Willem Alexanderlaan

  • c.

   Eerste deel van parkeerterrein Oosterhout

 • 2. Bij de parkeerplaatsen genoemd in het eerste lid onder a en b is de parkeerbelasting verschuldigd na het eerste uur parkeren. Bij parkeerplaatsen genoemd in het eerste lid onder c is de parkeerbelasting verschuldigd na het tweede uur parkeren.

 • 3. Op het moment dat de auto wordt geparkeerd, zal dit conform artikel 17 van het vigerende Uitwerkingsbesluit parkeren, moeten worden aangemeld bij parkeerapparatuur of via de telefoon bij een centrale computer. Het eerste uur parkeren wordt dan niet in rekening gebracht.

Artikel 3 Vergunninggebieden

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de vigerende verordening parkeerbelasting alsmede artikel 2 van de vigerende parkeerverordening, zoals ook aangewezen op de bijgevoegde kaart vergunninghoudersparkeren:

 • 1.

  Gebied A: het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door: as van de Kennemer-straatweg (tussen Metiusgracht en Julianalaan), Julianalaan (tussen Kennemerstraatweg en Westerlicht), Wilhelminalaan (tussen Julianalaan en Metiusgracht), inclusief genoemde straten en straatdelen;

 • 2.

  Gebied B: het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door: Andoornstraat, Ranonkelstraat (tussen Kruseman van Eltenweg en Andoornstraat), Kruseman van Eltenweg en Hoevervaart (tussen Jan van Scorelkade en Andoornstraat), inclusief genoemde straten en straatdelen;

 • 3.

  Gebied C: het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door: het Noord-Hollandskanaal (tussen Tesselsebrug en Boompoortsbrug), de watersingels rondom de binnenstad, de Geestersingel (tussen Kanaalkade en Tesselsebrug), inclusief genoemde straten en straatdelen.

 • 4.

  Gebied D: het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door: Baansingel (tussen Vondel-straat en Zeglis), Zeglis (tussen Baanpad en Tweede Kanaalstraat), Eerste Kanaalstraat, Cornelis Evertsenstraat, Coornhertkade, Rederijkershof, as van de Vondelstraat (tussen Rederijkershof en Baansingel), inclusief genoemde straten en straatdelen.

 • 5.

  Gebied E: het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door: Nieuwlandersingel (tussen Kennemerstraatweg en Blekerssloot), Blekerssloot (tussen Nieuwlandersingel en Juliana van Stolberglaan), van Houtenkade(tussen Juliana van Stolberglaan en Costerstraat, Costerstraat, van Everdingenstraat, Kennemerstraatweg (tussen Juliana van Stolberglaan en Nieuwlandersingel), inclusief genoemde straten en straatdelen.

 • 6.

  Gebied F: het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door: Overtoom, Zeswielenstraat (tussen Overtoom en Frieseweg) Frieseweg (tussen Zeswielenstraat en Munnikenweg), Munnikenweg (tussen Frieseweg en Gravenweg), Lepelaarstraat, Scholeksterstraat, Doctor Scheijlaan, Randersdijk, De Friesepoort, Hoornsevaart (tussen Noord-Hollandskanaal en Frieseweg), inclusief genoemde straten en straatdelen.

 • 7.

  Gebied G: het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door: Steesloot (tussen Spoorbaan en Westerweg), Westerweg (tussen Steesloot en Bernhardlaan), Bernhardlaan, Kennemerstraatweg (tussen Bernhardlaan en Juliana van Stolberglaan, Juliana van Stolberglaan, van Houtenkade (tussen Juliana van Stolberglaan en Troelstrakade), Troelstrakade, Singel (tussen Willem de Zwijgerlaan en Mauritskade), Heilooerdijk (tussen Mauritskade en Kennemerstraatweg), Nieuwpoortsteeg, Nieuwpoortslaan (tussen Nieuwpoortsteeg en Regulierslaan), Regulierslaan (tussen Nieuwpoortslaan en Zanderssloot), Zanderssloot (tussen Regulierslaan en Beatrixlaan), Beatrixlaan, Overkrocht, Spoorbaan (tussen Overkrocht en Steesloot) , inclusief genoemde straten en straatdelen, m.u.v. de Troelstrakade tussen Blekerskade en Wiardi Beckmanstraat.

 • 8.

  Gebied H: Bannewaard.

 • 9.

  Gebied L: Het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door Nieuwlandersingel tussen Blekerssloot en Overdiepad), Baansingel (tussen Overdiepad en Vondelstraat), as van de Von-delstraat (tussen Baansingel en Cort van de Lindenkade), Cort van der Lindenkade (tussen Vondelstraat en Van Hogendorpstraat, Troelstrakade (tussen Wiardi Beckmanstraat en Blekerskade, Blekerskade (tussen Troelstrakade en Nieuwlandersingel) inclusief genoemde straten en straatdelen.

 • 10.

  Gebied M: Het gebied waarvan de grenzen gevormd worden door het Noord-Hollandskanaal (tussen ’t Hondsbosch en het Oudorperdijkje), Oudorperdijkje, prinses Amaliaplantsoen, water tussen prinses Amalia plantsoen en Noord-Hollandskanaal inclusief genoemde straten en straatdelen.

 • 11.

  Gebied O: Het gebied waarvan de grenzen worden gevormd Koedijkerstraat (tussen Kwakelkade en Hoornsevaart), Hoornsevaart (tussen Frieseweg en Oosterweezenstraat), Oosterweezenstraat, Huiswaarderplein en Kwakelkade inclusief genoemde straten en straatdelen.

 • 12.

  Gebied P: Het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door spoorbaan (Noorderkade en Rekerdijk) Rekerdijk (tussen spoorbaan en Koedijkerstraat), Koedijkerstraat, Noorderstraat, Noord-Hollandskanaal tussen Tesselsebrug en spoorbaan, inclusief genoemde straten en straatdelen.

 • 13.

  Gebied R: Het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door Bergerweg (tussen Hoevervaart en spoorbaan), spoorbaan (tussen Bergerweg en Steesloot), Steesloot (tussen spoorbaan en Hoevervaart), Hoevervaart (tussen Steesloot en Bergerweg), inclusief genoemde straten en straatdelen.

 • 14.

  Gebied S: Het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door spoorbaan (tussen Bergerweg en Perronstraat, Perronstraat, Stationsweg (tussen Perronstraat en Helderseweg), Helderseweg (tussen spoorbaan en Geestersingel), Geestersingel (tussen Helderseweg en Geesterweg), Geesterweg, Scharlo, Bergerweg (tussen Stationsweg en spoorbaan, inclusief genoemde straten en straatdelen.

 • 15.

  Gebied U: Het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door Jan van Scorelkade, Hoevervaart (tussen Jan van Scorelkade en Bergerweg), Bergerweg (tussen Hoevervaart en Oude Hoeverweg, Oude Hoeverweg (tussen Bergerweg en Jan van Scorelkade), inclusief genoemde straten en straatdelen.

 • 16.

  Gebied W: Het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door Steesloot (tussen Westerweg en Cabeljaustraat) Cabeljaustraat (tussen Steesloot en Geestersingel), Geestersingel (tussen Cabeljaustraat en Koornlaan), Kennemersingel, Wilhelminalaan (tussen Kennemersingel en Metiusgracht), Metiusgracht, Akerslaan, denkbeeldige lijn tussen Akerslaan en Westerweg, Westerweg (tussen Houtweg en Steesloot), inclusief genoemde straten en straatdelen.

 • 17.

  Gebied Z: Het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door Bergerweg (tussen spoorbaan en Stationsweg), Scharlo, Geesterweg, Geestersingel (tussen Geesterweg en Cabeljaustraat), Cabeljaustraat (tussen Geestersingel en Steesloot), Hoevervaart (tussen Cabeljaustraat en spoorbaan), inclusief genoemde straten en straatdelen.

Artikel 4 Tijden van parkeerregulering

 • 1. De tijden dat betaald parkeren van toepassing is, als bedoeld in artikel 2 onderdeel 1 van de vigerende verordening parkeerbelastingen, zijn als volgt:

  • a.

   Gebied C en S maandag t/m zaterdag 09.00 uur tot 21.00 uur;

  • b.

   Gebied C en S zondag 12.00 uur tot 17.00 uur;

  • c.

   Gebied G maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 17.00 uur;

  • d.

   Overige gebieden maandag t/m zaterdag 09.00 uur tot 20.00 uur;

  • e.

   Overige gebieden, met uitzondering van gebied G, zondag 12.00 uur tot 17.00 uur.

 • 2. De tijden dat betaald parkeren van kracht is zijn in ieder geval vermeld op de parkeerautomaat in de betreffende straat.

 • 3. Het parkeren op parkeerplaatsen, welke bij of krachtens de vigerende Parkeerverordening zijn aangewezen als parkeerplaatsen waar uitsluitend met parkeervergunningen mag worden geparkeerd, is slechts toegestaan met vergunning gedurende maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 24.00 uur.

 • 4. In afwijking van het 3e lid van dit artikel gelden de op het onderbord vermelde tijden, indien deze is aangebracht onder het (zonaal) bord E9 Bijlage I van het RVV 1990.

 • 5. Op Nieuwjaarsdag en Eerste Kerstdag geldt geen betaald parkeren.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2024;

 • 2. Het Aanwijzingsbesluit Parkeren 2023-Versie 2 wordt met ingang van de in lid 1 genoemde datum ingetrokken;

 • 3. Het besluit onder lid 1 wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad;

 • 4. Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Parkeren 2024”.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Alkmaar van 13 februari 2024

mw. drs. A.M.C.G. (Anja) Schouten,

burgemeester

dhr. R.M. (Robert) Reus,

gemeentesecretaris

afbeelding binnen de regeling

Toelichting bij het aanwijzingsbesluit

In het aanwijzingsbesluit definieert het college van B&W de gebieden waar parkeerbelastingen worden geheven. In tegenstelling tot het verleden is het totale areaal opgenomen in 1 besluit. Voor alle betrokkenen is op deze wijze makkelijk terug te vinden waar parkeerregulering van kracht is. Er zijn twee soorten parkeerplaatsen te onderscheiden:

 • Parkeerplaatsen waar met een vergunning of aan de meter kan worden betaald. Deze parkeerplaatsen zijn benoemd in artikel 1.

 • Parkeerplaatsen waar uitsluitend aan de meter kan worden betaald. Dit zijn de plaatsen die zijn aangewezen als kort parkeerplaats.

Op parkeerplaatsen die vallen onder de artikelen 1 en 2 van dit besluit kan fiscale handhaving plaatsvinden. Voorwaarde daarvoor is dat iedereen die wil parkeren moet kunnen parkeren (en betalen).

In artikel 2a wordt een specifiek gedeelte van een straat aangewezen waar de parkeerbelasting pas verschuldigd is na het eerste uur parkeren. Het eerste uur is daar gratis parkeren. Daarna geldt het tarief zoals dat is bepaald voor het betreffende gebied.

In artikel 3 worden de vergunninghoudersgebieden beschreven, per straat. Als bijlage is een kaart bijgevoegd.

In artikel 4 zijn de tijden van parkeerregulering aangegeven.