Beleidsregel participatie ruimtelijke initiatieven Zeist 2024

Geldend van 21-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeist
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel participatie ruimtelijke initiatieven Zeist 2024
Citeertitel Beleidsregel Participatie ruimtelijke initiatieven Zeist 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 16.55, zesde lid, van de Omgevingswet
  2. artikel 16.55, zevende lid, van de Omgevingswet
  3. artikel 7.4 van de Omgevingsregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2024 nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2024-74774

Onbekend.