Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Maashorst 2022

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Maashorst 2022
Citeertitel Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Maashorst 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 1.61, eerste lid, van de Wet kinderopvang
  3. artikel 1.65, eerste lid, van de Wet kinderopvang
  4. artikel 1.65, vierde lid, van de Wet kinderopvang
  5. artikel 1.66 van de Wet kinderopvang
  6. artikel 1.72 van de Wet kinderopvang

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2023-559149

78555-2023