Organisatiebesluit gemeente Waterland 2024

Geldend van 09-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Organisatiebesluit gemeente Waterland 2024
Citeertitel Organisatiebesluit gemeente Waterland 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2024 01-09-2023 nieuwe regeling

23-01-2024

gmb-2024-58823

Onbekend.