Beleidsregels: Algemene eisen, richtlijnen en plaatsingsprocedure inzamelmiddelen en –voorzieningen Enkhuizen 2023

Geldend van 06-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Enkhuizen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels: Algemene eisen, richtlijnen en plaatsingsprocedure inzamelmiddelen en –voorzieningen Enkhuizen 2023
Citeertitel Beleidsregels: Algemene eisen, richtlijnen en plaatsingsprocedure inzamelmiddelen en –voorzieningen Enkhuizen 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Afvalstoffenverordening Enkhuizen 2020
  3. Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Enkhuizen 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2024 nieuwe regeling

14-11-2023

gmb-2024-55603

Onbekend.