Aanwijzingsbesluit toezichthouders OMWB 2024

Geldend van 03-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit toezichthouders OMWB 2024
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders OMWB 2024
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 18.1 van de Omgevingswet
  4. artikel 18.6 van de Omgevingswet
  5. artikel 18.6a van de Omgevingswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit aanwijzing toezichthouders OMWB 2013 en het Aanvullend aanwijzingsbesluit toezichthouders OMWB.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

12-12-2023

gmb-2024-52538

Onbekend.