Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland 2023

Geldend van 31-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland 2023
Citeertitel Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland 2023
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 143 van de Provinciewet
  2. artikel 124h van de Gemeentewet
  3. artikel 2, tweede lid, van het Besluit verstrekking systematische toezichtinformatie
  4. artikel 32j van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  5. artikel 38 van de Archiefwet 1995
  6. artikel 40, derde lid, van de Archiefwet 1995

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2024 nieuwe regeling

11-12-2023

prb-2024-1264

2106512/2106523