Beleidsregels reglement IKC-Commissie

Geldend van 19-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leeuwarden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels reglement IKC-Commissie
Citeertitel Beleidsregels reglement IKC-Commissie
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 84 van de Gemeentewet
  2. artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2024 nieuwe regeling

09-01-2024

gmb-2024-32521

Onbekend.