Beleidsplan Openbare Verlichting 2024-2028 van de gemeente Maasgouw

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsplan Openbare Verlichting 2024-2028 van de gemeente Maasgouw
Citeertitel Beleidsplan Openbare Verlichting 2024-2028 van de gemeente Maasgouw
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen Beleidsplan Openbare Verlichting

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Elektriciteitswet 1998
  4. Wet natuurbescherming
  5. Arbeidsomstandighedenwet
  6. Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Beleidsplan Openbare Verlichting 2019-2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-567806

Onbekend.