Regeling vervalt per 01-01-2025

Verordening Duurzaamheidssubsidie 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m 31-12-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoeterwoude
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Duurzaamheidssubsidie 2024
Citeertitel Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Algemene subsidieverordening Zoeterwoude 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 01-01-2025 nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2023-567607

23/57