Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beekdaelen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024
Citeertitel Legesverordening gemeente Beekdaelen 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet
  5. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening gemeente Beekdaelen 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

14-11-2023

gmb-2023-567336

Z/23/191568 348879