Regeling vervallen per 23-05-2024

Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 gemeente De Bilt

Geldend van 29-12-2023 t/m 22-05-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie De Bilt
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 gemeente De Bilt
Citeertitel Legesverordening 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024. Deze regeling vervangt de Legesverordening 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2023 23-05-2024 nieuwe regeling

21-12-2023

gmb-2023-564182

Onbekend.