Verordening op de heffing en de invordering van leges Bladel 2024

Geldend van 10-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bladel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges Bladel 2024
Citeertitel Legesverordening Bladel 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen Geconsolideerde tarieventabel Legesverordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van heffing is 1 april 2024. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2024 bijlage 1

21-03-2024

gmb-2024-154700

Onbekend.
12-01-2024 10-04-2024 tarieventabel

02-01-2024

gmb-2024-22212

Onbekend.
01-01-2024 12-01-2024 nieuwe regeling

21-12-2023

gmb-2023-562233

R23.079