Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2024

Geldend van 01-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2024
Citeertitel Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 156 van de Gemeentewet
  3. artikel 216 van de Gemeentewet
  4. artikel 225 van de Gemeentewet
  5. artikel 234 van de Gemeentewet
  6. artikel 235 van de Gemeentewet
  7. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2024 artikel 1, 10, bijlage

21-12-2023

gmb-2024-22958

2023, nummer 266
01-01-2024 01-04-2024 nieuwe regeling

21-12-2023

gmb-2023-561601

2023, nummer 243