Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Blaricum
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023
Citeertitel Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 2.21, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  3. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  4. artikel 10.32a van de Wet milieubeheer
  5. artikel 3.16 van de Erfgoedwet
  6. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Paragraaf 3.4.9 en de artikelen 3.24, 3.25 en 3.26 treden in werking op de dag direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet om 23:59 uur.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2023-561502

Onbekend.