Nadere regels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over terrassen (Nadere regels terrassen Edam-Volendam)

Geldend van 28-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over terrassen (Nadere regels terrassen Edam-Volendam)
Citeertitel Nadere regels terrassen Edam-Volendam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2023 nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-559316

Z22116781/Z2312881/D-ADV-23301906