VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2024

Geldend van 26-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Blaricum
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2024
Citeertitel Legesverordening 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229 van de Gemeentewet
  2. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2024 01-01-2024 rectificatie

13-02-2024

gmb-2024-88331

Onbekend.
17-02-2024 01-01-2024 26-02-2024 aanpassing tarieven

13-02-2024

gmb-2024-73795

Onbekend.
01-01-2024 17-02-2024 nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-559304

Onbekend.