Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Goirle
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2024
Citeertitel Legesverordening 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024. Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 wijziging tabel artikel 1.3

19-12-2023

gmb-2023-560649

Onbekend.
23-12-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

12-12-2023

gmb-2023-552728

Onbekend.