Legesverordening Voorst 2024

Geldend van 27-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Legesverordening Voorst 2024
Citeertitel Legesverordening Voorst 2024 (eerste wijziging)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp Legesverordening Voorst 2024 (eerste wijziging)
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet
  6. artikel 13.1a van de Omgevingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2024 01-01-2024 eerste wijziging

30-01-2024

gmb-2024-88440

429997
01-01-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

13-11-2023

gmb-2023-540136

373132