Regeling vervallen per 31-12-2026

Openstellingsbesluit Subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland 2024-2026

Geldend van 03-01-2024 t/m 30-12-2026

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap van Rijnland
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Openstellingsbesluit Subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland 2024-2026
Citeertitel Openstellingsbesluit Landbouwportaal Rijnland
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2024 31-12-2026 nieuwe regeling

12-12-2023

wsb-2024-1

Onbekend.