Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2024

Geldend van 15-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2024
Citeertitel Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2024
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 115, eerste lid, van de Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2018. De datum van de heffing is 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2023 nieuwe regeling

29-11-2023

wsb-2023-15684

2023.09771/2023.09778