Subsidieregeling Urban Sport en Cultuur Nijmegen 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Urban Sport en Cultuur Nijmegen 2024
Citeertitel Subsidieregeling Urban Sport en Cultuur Nijmegen 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019 (NKS 2019)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

05-12-2023

gmb-2023-524791

Onbekend.