Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, houdende regels over de terug- en invordering van bedrijfskapitaal Tozo (Beleidsregel terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo)

Geldend van 06-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Den Helder
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, houdende regels over de terug- en invordering van bedrijfskapitaal Tozo (Beleidsregel terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo)
Citeertitel Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Den Helder
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 17 van de Participatiewet
  2. artikel 58 van de Participatiewet
  3. artikel 59 van de Participatiewet
  4. artikel 60 van de Participatiewet
  5. artikel 62f van de Wet werk en bijstand
  6. artikel 16 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  7. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  8. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  9. artikel 4:94 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2023 01-01-2022 nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2023-517702

2023-048652