Regeling vervallen per 01-07-2024

Aanwijzingsbesluit I.M.E Roovers als buitengewoon opsporingsambtenaar en toezichthouder van de gemeente Bergeijk

Geldend van 19-02-2024 t/m 30-06-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergeijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit I.M.E Roovers als buitengewoon opsporingsambtenaar en toezichthouder van de gemeente Bergeijk
Citeertitel Aanwijzingsbesluit I.M.E Roovers als buitengewoon opsporingsambtenaar en toezichthouder van de gemeente Bergeijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
 2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 5:13 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht
 12. artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 13. artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017
 14. Algemene Plaatselijke Verordening 2021 gemeente Bergeijk (APV 2021)
 15. Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2024 01-07-2024 Nieuw aanwijzingsbesluit

21-11-2023

gmb-2023-514516

C23003179