Regeling vervallen per 01-07-2024

Aanwijzingsbesluit I.M.E Roovers als buitengewoon opsporingsambtenaar en toezichthouder van de gemeente Bergeijk

Geldend van 19-02-2024 t/m 30-06-2024

Intitulé

Aanwijzingsbesluit I.M.E Roovers als buitengewoon opsporingsambtenaar en toezichthouder van de gemeente Bergeijk

Het college van Burgemeester en Wethouders van Bergeijk,

Gelet op:

 • -

  artikel 142 Wetboek van Strafvorderingen;

 • -

  het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

 • -

  bijlage 1 van de Regeling domeinen domeinenlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • -

  de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  artikel18.6 van de Omgevingswet;

 • -

  artikel 2 onder d. van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017;

 • -

  de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Bergeijk;

 • -

  de Afvalstoffenverordening van de gemeente Bergeijk

en overwegende dat een buitengewoon opsporingsambtenaar als zodanig beëdigd dient te worden;

Besluit:

 • -

  Mevrouw I.M.E. Roovers, tijdelijk, met ingang van 1 februari 2024 tot en met 30 juni 2024 aan te stellen als buitengewoon opsporingsambtenaar en toezichthouder van de gemeente Bergeijk en na beëdiging te belasten met het toezicht en de opsporing van de strafbare feiten genoemd in bijlage 1 van de Regeling domeinenlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar en de Algemene Plaatselijke Verordening en de Afvalstoffenverordening van de gemeente Bergeijk.

Ondertekening

Bergeijk, 21 november 2023

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds

Gemeentesecretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester