Aanwijzingsbesluit B.J.G.M. Follon als toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Bergeijk

Geldend van 02-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergeijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit B.J.G.M. Follon als toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Bergeijk
Citeertitel Aanwijzingsbesluit B.J.G.M. Follon als toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Bergeijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 5:13 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 12. artikel 142 van het Invoeringswet Wetboek van Strafvordering
 13. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
 14. Algemene Plaatselijke Verordening 2021 gemeente Bergeijk (APV 2021)
 15. Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2023 01-01-2020 Nieuw aanwijzingsbesluit

31-10-2023

gmb-2023-514509

Onbekend.