Mandaatbesluit omgevingsdienst De Vallei – gemeente Scherpenzeel 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Scherpenzeel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Mandaatbesluit omgevingsdienst De Vallei – gemeente Scherpenzeel 2024
Citeertitel Mandaatbesluit Omgevingsdienst De Vallei-gemeente Scherpenzeel 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

07-11-2023

gmb-2023-510385

Onbekend.