Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 juli 2023 (2e wijziging)

Geldend van 05-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 juli 2023 (2e wijziging)
Citeertitel Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2e halfjaar 2023
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-2023 01-07-2023 2e gewijzigde regeling

01-11-2023

bgr-2023-1173

Onbekend.