Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Maashorst

Geldend van 30-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Maashorst
Citeertitel Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Maashorst
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen Bijlage 2: Interim geurgebiedsvisie Maashorst

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Landerd, partiële wijziging 2021 en de Verordening geurhinder en veehouderij 2016 gemeente Uden.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2023 nieuwe regeling

16-11-2023

gmb-2023-506891

42686-2023