Nadere regels kindregelingen Sociaal Medische Indicatie en Re-integratie gemeente Borger-Odoorn

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels kindregelingen Sociaal Medische Indicatie en Re-integratie gemeente Borger-Odoorn
Citeertitel Nadere regels kindregelingen Sociaal Medische Indicatie en Re-integratie gemeente Borger-Odoorn
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn 2022
  2. artikel 1.6 van de Wet kinderopvang
  3. artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

07-11-2023

gmb-2023-501676

Onbekend.