Nadere regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP)

Geldend van 22-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP)
Citeertitel Nadere regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Maashorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
  2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
  3. artikel 2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere Regeling Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Gemeente Maashorst, vastgesteld op 8 november 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2023 nieuwe regeling

31-10-2023

gmb-2023-494909

78793-2023