Aanwijsbesluit E-lympic

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijsbesluit E-lympic
Citeertitel Aanwijsbesluit E-lympic
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2025 nieuwe regeling

18-07-2023

gmb-2023-463221

Onbekend.