Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie

Geldend van 19-10-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie
Citeertitel Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor provinciale organisatie
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 59a van de Provinciewet
  2. artikel 176 van de Provinciewet
  3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. Regeling opgavegerichte organisatie provincie Zuid-Holland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaat- en volmachtbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-2023 01-03-2023 nieuwe regeling

06-10-2023

prb-2023-12202

Onbekend.