Mandaatbesluit Waddinxveen – Omgevingsdienst Midden-Holland 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waddinxveen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Mandaatbesluit Waddinxveen – Omgevingsdienst Midden-Holland 2024
Citeertitel Mandaatbesluit Waddinxveen – Omgevingsdienst Midden-Holland 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester. Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland, vastgesteld op 10 december 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

30-05-2023

gmb-2023-442556

Onbekend.