Legesverordening Delfland 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap van Delfland
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Legesverordening Delfland 2024
Citeertitel Legesverordening Delfland 2024
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 115, eerste lid, van de Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening Delfland 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

28-09-2023

wsb-2023-12615

Onbekend.