Beleidsregels Inburgering 2023 gemeente Koggenland

Geldend van 13-10-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Koggenland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Inburgering 2023 gemeente Koggenland
Citeertitel Beleidsregels Inburgering 2023 gemeente Koggenland
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Wet inburgering 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2023 nieuwe regeling

12-09-2023

gmb-2023-436562

ZK23002063