Mandaatregeling Samenwerkingsovereenkomst Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2023 gemeente Purmerend

Geldend van 09-10-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Purmerend
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatregeling Samenwerkingsovereenkomst Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2023 gemeente Purmerend
Citeertitel Mandaatregeling Samenwerkingsovereenkomst Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2023 gemeente Purmerend
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Participatiewet
  4. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2023 01-01-2023 nieuwe regeling

30-08-2023

gmb-2023-428638

Onbekend.