Algemene Subsidieverordening gemeente Laarbeek

Geldend van 03-10-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Laarbeek
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Subsidieverordening gemeente Laarbeek
Citeertitel Algemene Subsidieverordening gemeente Laarbeek
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Subsidieverordening gemeente Laarbeek 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-2023 nieuwe regeling

31-08-2023

gmb-2023-419574

Onbekend.