Vervangingsbesluit (ex artikel 6 Archiefbesluit 1995)

Geldend van 26-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Krimpen aan den IJssel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Vervangingsbesluit (ex artikel 6 Archiefbesluit 1995)
Citeertitel Vervangingsbesluit 04 KR542 - Suite4SocialeRegie 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-2023 01-01-2018 nieuwe regeling

13-09-2023

gmb-2023-409336

04 KR542