Reglement werkgroep toegankelijkheid Heemstede 2023

Geldend van 23-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement werkgroep toegankelijkheid Heemstede 2023
Citeertitel Reglement Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. VN Verdrag handicap

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-2023 01-05-2023 nieuwe regeling

05-09-2023

gmb-2023-406191

1203776