Regeling vervallen per 13-10-2023

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Vrije Zeestraat 13 september 2023

Geldend van 19-09-2023 t/m 12-10-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Almere
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Vrije Zeestraat 13 september 2023
Citeertitel Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Vrije Zeestraat 13 september 2023
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 151c van de Gemeentewet
  2. Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijkste datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-2023 13-10-2023 nieuwe regeling

13-09-2023

gmb-2023-402913

Onbekend.